Cảm biến sợi quang PLD-R2

Liên hệ: 0936.899.998

    Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn

    Thu phát chung, khoảng cách phát hiện 2m

    Danh mục:
    0936.899.998
    Liên hệ